Pravidla soutěže

Soutěž S DEVOLDEM NA RAFTY

Pravidla soutěže

I. Soutěž probíhá v období od 15. 10. 2018 do 31. 3. 2019.

II. Jak se do soutěže zapojit?

 • Odpovězte na soutěžní otázky vyplněním formuláře na webu www.devold.cz/soutez
 • Soutěžní otázky:
  1. Ve které evropské zemi se vyrábí oblečení Devold?
  2. Která mikina Devold získala na veletrhu ISPO 2017/18 zlatou medaili v outdoorové kategorii?
  3. Tipněte si, kolik krabiček s oblečení Devold se nám na skladu rozsypalo.

III. Výhry

 • Hlavní cena: zájezd pro 2 osoby – rafting v Rakousku pořádaný CK Adrenaline Centre a triko s dlouhým rukávem Devold Hiking Shirt
 • Triko s dlouhým rukávem Devold Duo Active Zip Neck
 • Triko s dlouhým rukávem Devold Hiking Shirt

IV. Vyhlášení a předání cen soutěže

 • Vyhlášení soutěže proběhne do 14 dnů po ukončení soutěže, nejpozději do 14. 4. 2019.
 • Informace o výherci budou k nalezení na devold.cz a FB profilu Devold CZ/SK.
 • Výherci budou kontaktováni na e-mail, který uvedou v soutěžním formuláři. Konkrétní barevné provedení výher (trik Devold) bude dle aktuálních skladových zásob.

V. Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a státního příslušenství.
 • Soutěžící se do soutěže zaregistruje tak, že na soutěžní microsite vyplní všechny požadované kolonky u soutěžního formuláře. Formulář se skládá ze dvou oddílů – ze sekce „Soutěžní otázky“, ve které soutěžící odpoví na dvě vědomostní otázky a jednu tipovací, a ze sekce „Osobní údaje“, ve které soutěžící vyplní své osobní údaje, resp. jméno, příjmení, telefon, PSČ a emailovou adresu. Soutěžící může formulář vyplnit pouze jednou. Soutěžící je dále povinen poskytnout pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Na konci soutěže proběhne vyhodnocení soutěžních formulářů. Výhercem se stává ten autor, který zodpoví všechny otázky správně, případně bude svým odhadem nejblíže.
 • Výherci soutěže budou informováni do 14 dnů po ukončení soutěže. Je tedy v zájmu každého soutěžícího, aby správně vyplnil soutěžní formulář.
 • Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací úspěchu soutěže v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech.
 • Soutěžící je povinen do soutěže odpovídat slušným a kultivovaným komentářem odpovídajícím tématu soutěže.
 • Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující norskamoda.cz a Devold a CK Adrenaline Centre a jejich dobrou pověst.

VI. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Organizátorem soutěže je společnost: North Trappers s. r. o.

E-mail: info@norskamoda.cz

IČ: 28221672

DIČ: CZ 28221672

Spisová značka: C 25745 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Ve spolupráci se společností MAD MAT SPORT s. r. o.

E-mail: info@AdrenalineCentre.cz

IČO: 27887324

DIČ: CZ 27887324

Ze získání výhry jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spolupořádající společnosti a jejich rodinní příslušníci.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.