Vyhraj dva lístky na Máru Holečka. Festival Go Kamera Brno 21.4.2022 2

Vyhraj dva lístky na Máru Holečka. Festival Go Kamera Brno 21.4.2022

Chcete se setkat tváří v tvář s horolezcem a opravdovým dobrodruhem Márou Holečkem?

Jste tomu blízko! Odpovězte na dvě jednoduché otázky a vyhrajte 2 vstupenky na cestovatelský festival GO Kamera, který se koná v Brně.

 1. Jak se jmenuje hora, kterou v minulém roce zdolal Mára společně s kolegou Radkem Grohem?
 2. Kolik zlatých cepínů získal Mára Holeček?

Pravidla soutěže

Soutěž o dvě vstupenký na festival Go Kamera s Márou Holečkem, 21.4.2022.

I. Soutěž probíhá v období od 14. 4. 2022 do 18. 4. 2022.

II. Jak se do soutěže zapojit?

Odpovězte na soutěžní otázky vyplněním formuláře na blogu blog.devold.cz

Soutěžní otázky:

 1. Jak se jmenuje hora, kterou v minulém roce zdolal Mára společně s kolegou Radkem Grohem?
 2. Kolik zlatých cepínů získal Mára Holeček?

III. Výhry

Hlavní cena: Dvě vstupenky na festival Go Kamera s Márou Holečkem. 21.4.2022.

IV. Vyhlášení a předání cen soutěže

Vyhlášení soutěže proběhne 18.4.2022 v 18.00.
Informace o výherci budou k nalezení na FB devoldczsk.
Výherci budou kontaktováni na e-mail, který uvedou v soutěžním formuláři. 

V. Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a státního příslušenství.
 • Soutěžící se do soutěže zaregistruje tak, že na soutěžní microsite vyplní všechny požadované kolonky u soutěžního formuláře. Formulář se skládá ze dvou oddílů – ze sekce „Soutěžní otázky“, ve které soutěžící odpoví dvě otázky a ze sekce „Osobní údaje“, ve které soutěžící vyplní své osobní údaje, resp. jméno, příjmení, telefon, PSČ a emailovou adresu. Soutěžící může formulář vyplnit pouze jednou. Soutěžící je dále povinen poskytnout pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Na konci soutěže proběhne vylosování ze správných odpovědí formou losu.
 • Výhercem se stává ten autor, který zodpoví všechny otázky správně a bude vylosován.
 • Výherci soutěže budou informováni ihned po ukončení soutěže. Je tedy v zájmu každého soutěžícího, aby správně vyplnil soutěžní formulář.
 • Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací úspěchu soutěže v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech.
 • Soutěžící je povinen do soutěže odpovídat slušným a kultivovaným komentářem odpovídajícím tématu soutěže.
 • Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující značku norskamoda.cz a její dobrou pověst.

VI. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Organizátorem soutěže je společnost: North Trappers s. r. o.

E-mail: info@norskamoda.cz

IČ: 28221672

DIČ: CZ 28221672

Spisová značka: C 25745 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Ze získání výhry jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spolupořádající společnosti a jejich rodinní příslušníci.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.