PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE NA INSTAGRAMU

I. Soutěž probíhá v měsíčních kolech od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018 na sítí INSTAGRAM.

II. Jak se do soutěže zapojit?

– Přidejte na svůj instagramový účet svou fotku s v oblečení Devold s hashtagem #devoldsoutez.

– Fotku označte @norskamoda @devoldczsk.

– Připojte k fotce do popisku svou zkušenost s Devoldem.

Vyčkejte na ukončení soutěže, zkontrolujte, zda vám u fotky nepřistála naše žádost o kontaktní údaje.

– Je nutné mít nastavený soukromý profil na Instagramu jako veřejný, abychom fotku viděli.

 

III. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a státního příslušenství avšak s ohledem na podmínky platné v rámci sociálních sítí. Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie či být osobou na fotce. Pro účast v soutěži je nutné nezapomenout uvést k fotce správný hashtag (viz výše), jehož úkolem je zařazení fotky do soutěže. Počet nahraných fotografií na uživatele není omezen.

 

a) Na konci každého kalendářního měsíce proběhne vyhodnocení fotografií za uplynulý kalendářní měsíc. Autor fotografie s největším počtem kladných hodnocení (like) získává triko Devold.

b) Na konci celé soutěže, v květnu 2018, proběhne vyhodnocení fotografií za celou soutěž. Autor fotografie s největším počtem kladných hodnocení (like) získává ubytování na horské chatě v Tatrách pro dvě osoby.

c) Na konci celé soutěže, v květnu 2018, proběhne výběr (porota vybere) nejzábavnější, nejoriginálnější a nejzajímavější tematicky odpovídající fotografii, která splňuje požadavky výše. Autor této fotografie získává ubytování na horské chatě v Tatrách pro dvě osoby.

 

Výherci soutěže budou informováni v komentáři pod fotkou a vyzváni k zaslání kontaktních údajů včetně emailu, na který budou následně zaslány informace o výhře. Je tedy v zájmu každého soutěžícího, aby komentáře u své fotky kontroloval.

 

IV. Hodnocení fotografií / parametry

Nebojte se zařadit emoce, akční fotky, náladovky, krásné vzpomínky. Nezapomeňte do popisku fotky uvést vaši zkušenost s Devoldem a požadované označení. Hodnotit budeme originalitu fotek a tematickou vhodnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o fotosoutěž, žádáme o vynechání fotomontáží.

 

V. Výhry

– 2 x ubytování na horské chatě v Tatrách pro dvě osoby

– 6 x triko Devold

 

VI. Vyhlášení a předaní cen soutěže

– Vyhlášení soutěže o triko Devold proběhne v týdnu následujícím po konci kalendářního měsíce a to 6 x od listopadu 2017 do května 2018.

– Vyhlášení soutěže o ubytování na horské chatě proběhne do 6. 5. 2018.

– Informace o výhercích budou k nalezení na devold.cz a v komentáři u vítězných fotek.

– Ceny budou zaslány poštou na uvedené adresy výherců do 14 dní od vyhlášení výsledku soutěže nebo bude domluveno předání jinak.

 

VII. Fotografie

– Fotografie odpovídající podmínkám Instagramu

– Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací úspěchu soutěže jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech.

– Účastník soutěže musí být vlastník fotografie, případně být v pozici fotografovaného. V případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího.

– Popis fotografie musí obsahovat povinný hashtag #devoldsoutez a označení fotografie @norskamoda @devoldczsk. Tyto podmínky slouží k zařazení do soutěže, při jejich absenci nebude fotografie zařazena do soutěže.

– Soutěžící je povinen do soutěže registrovat pouze fotografie slušné a odpovídající tématu soutěže.

 

  1. Odesláním fotografie každý účastník:
  2. a) Výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu.
  3. b) Výslovně prohlašuje, že fotografii pořídil osobně/je na fotce. V případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

 

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Stejně tak prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Instagram.

 

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující norskamoda.cz a Devold a jejich dobrou pověst.

 

VIII. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

Organizátorem soutěže je společnost: North Trappers s. r. o.

e-mail: info@norskamoda.cz

IČ: 28221672

DIČ: CZ28221672

Spisová značka: C 25745 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

– Ze získání výhry jsou vyloučení zaměstnanci organizátora a rodinní příslušníci.

– Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

– Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

– V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.